teamluyt.com

elkaar begrijpen 

probeer en leer elkaar begrijpen 

Bijna altijd is een gebrek aan communicatie een van de redenen waarom we elkaar niet goed begrijpen. Interesse hebben in elkaar, goed luisteren, je verplaatsen in de ander, assertiviteit en feedback zijn veelal onderdelen van een programma om het begrip in elkaar te versterken. Het team is dan beter in staat om ieders sterktes positief te benutten.
Tijdens een oefening op de brugsimulator van de Zeevaartschool hebben we dit ook nog eens aan den lijve ondervonden!
Foto 6 • Sail & train