teamluyt.com

samenwerking 

onderlinge afstemming is cruciaal 

Er zijn diverse mogelijkheden om de samenwerking in een team te verbeteren. Communicatie is bijna altijd een onderdeel, maar ook het afstemmen van doelen, normen en waarden kunnen een rol spelen.
Bij fricties en conflicten is het vaak heel verhelderend om onder leiding van een trainer daarover eens goed te praten om vervolgens nieuwe afspraken te maken voor de toekomst.
Foto 4 • Ga uit van eigen kracht