teamluyt.com

werkwijze 

hoe werkt teamluyt 

Maatwerk is de rode draad, daarmee kun je succes plannen. De input van de teamleden wordt gebruikt bij het ontwerpen van het definitieve programma. Er vinden enquêtes plaats en afhankelijk van de situatie worden mensen geïnterviewd. De trainer krijgt zo een beeld van de sfeer en de cultuur in de organisatie en tegelijkertijd wordt het draagvlak onder de medewerkers vergroot om proactief deel te nemen aan het programma.
Tijdens de uitvoering van programma’s wordt het team begeleid door dezelfde professionele trainers en worden teamleden nadrukkelijk uitgenodigd het eigen functioneren in de groep onder de loep te nemen. Een belangrijk instrument van de trainer is een spiegel waarin de deelnemer zichzelf kan zien. Uiteraard wordt feedback gegeven en gevraagd aan de collega’s met als doel elkaars sterke punten verder te ontwikkelen en optimaal in te zetten voor het teamresultaat.
Foto 1 • Wij zetten uw zeilen bij